spring定时器小结【1】-TimeTask的实现

共计 846 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。

TestTimerTask.java


package cn.joypen.spring.demo3;
import java.util.TimerTask;
/**

 • TimerTask 测试

 • @author JOYPEN

 • @email user.zhaopeng@qq.com

 • @webSite htt://joypen.cn

 • @time 2010-7-22 下午 07:26:21
  */
  public class TestTimerTask extends TimerTask {
  @Override
  public void run() {
  System.out.println("enter TimerTask !");
  }
  }


applicationContext.xml


< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< !DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN" "spring-beans.dtd" >

   class=&quot;cn.joypen.spring.demo3.TestTimerTask&quot;&gt;   class=&quot;org.springframework.scheduling.timer.ScheduledTimerTask&quot;&gt;   5000   5000   class=&quot;org.springframework.scheduling.timer.TimerFactoryBean&quot;&gt;


TestMain1.java


public static void main(String[] args) {
// ApplicationContext ctx = new
// FileSystemXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
ApplicationContext ctx = new FileSystemXmlApplicationContext("/src/applicationContext.xml");
}

正文完
 
zhaopeng
版权声明:本站原创文章,由 zhaopeng 2010-07-22发表,共计846字。
转载说明:除特殊说明外本站文章皆由CC-4.0协议发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)